Přírodní rezervace SOOS

SOOS

Přírodní rezervace SOOS leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervací byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha. Přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách.

Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou minerální vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to „měsíční“ krajina rozbrázděná erozí a pokryta žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí.

V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. V areálu se nachází geopark, muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda SOOSu a nový pavilon s expozicí Dějiny Země. Paleontologická prohlídka je provázena velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.

Registration

Forgotten Password?