Hrad Seeberg (Ostroh)

Seeberg

Hrad Seeberg nacházející se přibližně 5 km západně od Františkových lázní je jedním z hrstky zachovaných ministeriálních hradů v Česku a jako jediný z nich slouží výlučně muzejním účelům. Svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé expozice presentující dějiny hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století, slavný chebský intarsovaný nábytek a historii výroby porcelánu v západních Čechách. Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhadí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století.

V létě hrad Seeberg pravidelně ožívá při dnes již tradičním Historickém jarmarku či roku 2015 poprvé uspořádaném Festivalu vína. Ke zdejšímu programu patří každoročně též koncerty nejrůznějších žánrů, a tématické odpoledne pro děti a dospělé.

Historie

Hrad Seeberg z konce 12. století sloužil jako vojenská obranná pevnost. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1322 a píše se v ní o tom, že Ludvík Bavorský zastavil Chebsko králi Janu Lucemburskému za příslib podpory při jeho kandidatuře na císařský trůn. Zástavu nakonec nevyplatil a tak se celé Chebsko stalo majetkem Koruny české.

V další listině z roku 1349 potvrzuje Karel IV. příslušnost hradu Seeberg k Čechám. V roce 1434 se stal majitelem bohatý chebský měšťan Kašpar Šlik. Po rodině Šliků se stal majitelem Kašpar Juncker, který hrad koupil v roce 1461. Další majitelé hradu se často střídali a nakonec byl dlouhá léta ve správě města Chebu.

Registration

Forgotten Password?