Hrad Loket

Hrad Loket

Královský hrad Loket tvoří dominantu regionu již více než 850 let. Hrad stojí na okrouhlém skalním žulovém útesu a pod ním leží město a obtéká ho řeka Ohře. Malebné městečko Loket s hradem najdete devět kilometrů na jihozápad od města Karlovy Vary. Vypíná se nad levým břehem Ohře a původní podhradní osada se stala už ve 13. století městem. S Loktem je svázán osud mnohým známých osobností. Mezi ně pochopitelně patří příslušníci královských rodin – Eliška Přemyslovna, Jan Lucemburský a Karel IV.

Během léta můžete hrad navštívit během Rudolfinských slavností. Připraveno je ale mnoho jiných společenských a kulturních akcí a setkání. Za druhou vstupní branou zahlédnete torzo jednoramenného kříže. Kdysi stál nad Cínovým potokem, kde byl roku 1639 zavražděn starosta města Karlovy Vary. Další kříž – gotický byl původně součástí opěrné zdi kostela sv. Jana. V okolí křížů leží koule do katapultu z dob třicetileté války a obléhání švédským vojskem.

Během prohlídky hradu se dozvíte o minulosti hradu, města a okolí. Například uvnitř zajdete do sálu s freskami ze začátku 15. století. Na nich je zobrazen pohled za hradby do zahrady, kde rostou ovocné stromy, květiny a poletuje ptactvo. Křídlo při věži odhalí výstavu chladných – tyčových zbraní, plátové zbroje, horského děla a umělecky zdobené palné zbraně. Podíváte se do vězeňských kobek a na strašidla. Neunikne vám ani drak sídlící v hradní věži.

Nejstarší částí hradu je románská rotunda. Její pozůstatky byly objeveny roku 1966 na severní straně hradu, v prostorách starého točitého schodiště. Pochází z první poloviny 12. století. Projdete se nejen historickými interiéry, ale máte možnost zajít do vězení, na věž a na expozici porcelánu. Jakmile opustíte hradní prostory, zajděte do jednolodního kostela svatého Václava pod hradem. Náměstí je ozdobeno sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1719 a také kašnou se sochou patrona hasičů – svatého Floriána. Ve městě stojí socha J.W. Goetha a kousek vedle najdete informační tabuli, za kterou zahlédnete obnovené přírodní divadlo.

Historie Hrad Loket byl založen patrně jako opěrný bod královské moci. Od té doby prodělal řadu stavebních úprav. Ve druhé polovině 15. století a počátku 16. století se strohá hradní architektura změnila v reprezentační rodové sídlo budované v duchu pozdní gotiky a nastupující renesance. Po polovině 16. století nastal postupný úpadek významu hradu završený přestavbou na státní vězení počátkem 19. století, kdy byla výrazně narušena jeho původní podoba. Zůstala však zachována celková dispozice hradního areálu, jehož románská hranolová věž je dominantou celého města a údolí Ohře.

Registration

Forgotten Password?